tisdag 16 januari 2018

Camus och tidens gång

Foto: Astrid Nydahl

”En plötslig tanke slår mig, jag åker till biblioteket för att låna en bok av en mina stora favoriter, Albert Camus; jag frågar efter Brev till en tysk vän, bibliotekarien frågar vänligt, hur stavas det namnet, jag svarar vänligt med en bokstav i taget. Och säger förnumstigt, han var samtida med J P Sartre och dog tragiskt i en bilolycka 1960. Hon svarar det var mer än jag visste.”

Det skriver Bo Bjelvehammar i Opulens 16 januari.

Första reaktionen, som alltid i dessa sammanhang, är förvåning. Sedan eftertanke och ett ”naturligtvis”, eftersom det stämmer så väl in på tidsandan. Och jag drar mig till minnes den gången vi frågade efter en Vilhelm Moberg-bok och fick svaret ”Du menar väl Åsa Moberg”.

Camus själv skriver i dagboken:


”A ’modern’ title: The Hatred of Art. Write naturally. Publish naturally and pay the price for all this, naturally.” (ur Notebooks 1951 – 1959)