söndag 28 januari 2018

Gamla mästare 2: Om musikindustrioffer


Ur Thomas Bernhards bok Gamla mästare (i svensk översättning av Jan Erik Bornlid) läser vi idag:

”Den oavbrutna musiken är det mest brutala som dagens mänsklighet måste uthärda och utstå, enligt Reger. Från tidigt på morgonen ända till kvällen proppas mänskligheten full med Mozart och Beethoven, med Bach och Händel, sade Reger, ni kan gå vart ni vill, ni undkommer inte den här tortyren.”

”Först kommer människans hörselgångar att fördärvas av musikindustrin och sedan, som en logisk följd, människorna själva, så är det i själva verket, enligt Reger. Jag ser redan den av musikindustrin fullständigt förintade människan, sade Reger, dessa massor av musikindustrioffer…”

Reger hos Thomas Bernhard gör en viktig iakttagelse, men han tycks inte ha sett att det är populärkulturens "musik" som i högsta grad förstör oss. Inte en vrå någonstans är nu fri från dunkandet och mullrandet. Därför kan Mozart, Beethoven, Bach och Händel istället fungera som läkemedel. I små doser. Tystnaden kan inget ersätta.