söndag 7 januari 2018

Vem är ägnad att skriva om sin tid?

Brösarps backar, trettonhelgen 2018. Foto: Astrid Nydahl
"Somliga har uppmanat mig att skriva om min egen tids händelser, de anser att jag kan betrakta dem med en blick som är mindre förvrängd av lidelse än andras och att jag kan betrakta dem på närmare håll eftersom ödet har gett mig nära kontakt med ledarna för olika partier."

(Montaigne: Essayer, bok 1 kapitel 20, översättning av Jan Stolpe)

Brösarps backar, trettonhelgen 2018.
Foto: Astrid Nydahl

Så låter jag trettonhelgen gå i tomhetens och gloendets tecken. Först till Brösarps backar. Vid ankomsten dit står det en handfull bilar på parkeringen. Regnet faller lätt. Efter en stund är det bara vi på plats. Tystnaden är kompakt. Den fuktiga marken gör att både grönskans och vinterns färger mellan brunt och rött skimrar på ett säreget sätt. Jag saknar all kontakt med den svenska partipolitiken. Jag är inte bättre ägnad att "skriva om min egen tids händelser" än någon annan. Ändå har jag så svårt att låta bli. Det finns en medicin: Montaigne. Vid läsningen av hans essäer kan jag möjligen få bättre perspektiv på tankarna om min egen tid, det förflutna och en eventuell framtid.

Inga kommentarer: