måndag 12 februari 2018

Att lära läxan av Ekelund

Foto: Astrid Nydahl
En författare, om han förstår sin fördel, undviker konsekvent att läsa moderna författare. Hvarför dricka ljumt grums ur landsvägspöl, när det finns källor i skogen med fin kall dryck! De moderna böckerna likna stjärntomma kvalmiga storstadshimlar. Men de gamla äro som friska vinterhimlar öfver landskaps maktfulla linjer, stärkande för öga och sinne. 

Ur Vilhelm Ekelund: Böcker och vandringar 1910.

Nå, jag har lagt undan de "moderna" jag hade påbörjat. Att lära läxan av Ekelund, igen, är ett mål just nu.

Inga kommentarer: