lördag 17 februari 2018

Läshörnans bok: Johan Lundbergs verk om Henry James författarskap

Foto: T.N.
I läshörnan, där jag har ett specialbyggt bokstativ på hjul, tillverkat av en kunnig hantverkare i familjen, står sedan några veckor Johan Lundbergs fascinerande bok Europas skugga. Om Henry James och frihetens väsen. Jag läser den mycket sakta. Är förtjust i det faktum att här nu på svenska finns en mycket intressant studie av ett numera så marginaliserat, stort författarskap som Henry James´s . 

Jag tar inte ens ett helt kapitel i taget, vill att den ska räcka länge. Jag vill gärna tillägga att detta är ett praktfullt bokverk, som gör intryck redan vid en första anblick. Gediget och mycket vackert. 

Jag citerar (slumpvis) ur boken:
Tron på människan som ett subjekt med en omätbar inre potential, vilken under rätt omständigher kan realiseras, implicerar en idé om frihet. En helt annan syn på frihet emanerar ur bilden av människan som ett begränsat objekt, definierat av ekonomiskt värde eller predestinerat av sitt etniskt kulturella ursprung. Olika ideologier och olika kultur och konstuppfattningar sätter således olika sorters gränser för den frihet som individen anses vara i behov av. 
Men utvecklingen i riktning mot banalisering innebär även, på ett mer konkret sätt, en inskränkning i den negativa friheten. Detta alltså genom den moderna medieindustrins intrång i det privata.
Lundbergs teser om negativ respektive positiv frihet är bokens mest spännande. Och inte behöver man väl tvivla på att hans resonemang äger mycket stor giltighet för ett samtida, konkret europeiskt - och inte minst svenskt - skeende.