måndag 12 mars 2018

Charlotte Salomon, en påminnelse

En av Salomons mest kända bilder

Låt oss börja veckan med en påminnelse om ett livsöde som nu gör nya avtryck, både i form av utställningar och bok. Jag tänker på Charlotte Salomon som just presenterats i New York Review of Books:
Born in Berlin in 1917, Charlotte Salomon, together with her unborn child, died in the gas chambers of Auschwitz in 1943. Her painted images, executed under great internal and external pressure, make up a sequence that evokes her life and times. More memoir than autobiography, her book is an emotionally charged narrative that analyzes as well as depicts. It takes us on an epic journey in images, words, and music through two and a half decades of history that end in tragedy. This history as Gesamtkunstwerk may be Charlotte’s own, one conjured through memory, but it is far larger than the self. Salomon gives us a rare insight into the anxious life of the cultured German-Jewish bourgeoisie, assimilated yet still outsiders, as the Weimar Republic—plagued by patriarchal certainties and nostalgia—shattered into Nazi rule.
Charlotte Salomon, självporträtt c:a 1940
Salomon levde alltså, som så många andra judar, ett mycket kort liv. 1943 slutade hennes liv i Auschwitz. Hon efterlämnade ett verk som är exceptionellt:

Charlotte Salomon: Life? or Theatre? an exhibition at the Jewish Historical Museum, Amsterdam, October 20, 2017–March 25, 2018

Det kompletta verket är mycket omfattande, det förklarar också priset. Vill man följa hela hennes skapandeprocess är det förstås det som gäller. Men Taschen har också utgivit ett urval av hennes bilder. Det var länge sedan jag själv blev så intresserad av ett judiskt livsverk i skuggan av förintelsen.

by Charlotte Salomon
Overlook Duckworth, 815 pp., $150.00


Taschen, 599 pp., $35.00


Ur den omskrivna boken

Inga kommentarer: