söndag 1 april 2018

Påskdagen. Mångkulturellt

Skärmdump från Kvällsposten
Oavsett vem som anlägger bränderna är orsaken alltid densamma. Den stavas mångkultur men är i praktiken en monokultur: motsättningarnas, våldets, det mellanmänskligt omöjligas, dödskultreligionens och tvångsåtgärdernas kultur. 

Vårt land härjas av den sedan många år. Den kommer att fortsätta härja medan vi lever våra naiva dagar i tron att allting ordnar sig. Bränderna är bara utropstecken på den konstant pågående katastrofen. Utropstecknen kan vem som helst se, men allt det andra tycks så svårt att ens vilja se... det som är katastrofens själva motor och innebörd.