lördag 14 april 2018

Tröst från en av de levande


Det finns undantag bland de levande. På gamla dar ger oss John Prine nu The Tree of Forgiveness, det finns flera spår att lyssna till här. Tröst i mörka dagar.