lördag 14 juli 2018

Flyktförsök av Herbert Tingsten - drömmen om äkta godhet

Foto: Anders Johansson
Efter en het förmiddag på Korsholmen händer det alla längtat efter. Himlen öppnar sig och ett kraftigt regn börjar falla. Några små åskmuller, men annars bara detta regn. Temperaturen sjunker med nästan tio grader.

Till kaffe och croissant tar jag på nytt fram Herbert Tingstens bok Flyktförsök. Den innehåller notiser från åren 1971-1972. Det var magiska och en smula dåraktiga år för mig, så att läsa honom blir en tillbakablick och en korrigering. Det jag gjorde fel under dessa två år kunde ha blivit annorlunda om jag haft honom framför mig. Han skriver:
Hur högt sätter jag egentligen denna saknade och efterlängtade godhet? Är det bättre med A i godhet och C i intelligens eller tvärtom? På någon korrelation av godhet och enfald tror jag inte; några av de goda jag känt har varit lysande begåvningar, andra tvärtom. Principiellt och ideologiskt är godheten överlägsen, men som sällskap i prat och umgänge föredrar vi väl alla ett hyggligt mått av begåvning och bildning.
Det jag här citerar kan för någon te sig banalt. Det är det inte för mig. Snarare är det ett ämne av central betydelse just nu och just här. Idag har godheten blivit en pose, en politisk manifestation och därför inte alltid att lita på. 

Äkta godhet behöver ingen marknadsföring. Men hur ofta möter vi den. Om vi utgår ifrån ett medelmått av uselhet - hos oss själva och hos andra - kan vi möjligen se den lättare. Undantaget är alltid politiskt. Undantaget ska vi inte ha fördragsamhet med. Vi ska möta den med största möjliga skepsis. 

Bara så kan vi förstå hur bemöta och umgås med den äkta godheten. Den lever av egen kraft. Att den är ovanlig gör den dock inte omöjlig, kanske just tvärtom. Tingsten:
Att drömmen om godhet skulle lämna människorna är för mig en ohygglig tanke. Men kanske måste denna dröm förenas med ett stycke mer eller mindre orimlig metafysik. Utan villfarelser går det inte, brukar jag påstå, och villfarelser kan vi inte tillverka som medikamenter.


Inga kommentarer: