måndag 6 augusti 2018

"Klassisk blockeringssituation" - dansk professor i fysisk geografi om sommaren

Sommartorka på Landön. Foto: Astrid Nydahl


"It´s been so hot the fields on Hampstead Heath have turned sepia. There´s something about perfect English summer days that make them seem like they´re already in the past (...) Afterwards, it´s hard to seperate the evitable from the inevitable - there´s a temptation to read meaning into everything." Benjamin Markovits, TLS no. 6016.

Att vi människor lever irrationellt och förstör förutsättningarna för själva livet är ingen nyhet. Tvärtom. Allt sedan industrialismens genombrott har vi ansträngt oss till det yttersta i den riktningen. Den miljörörelse som knoppades i anti-kärnkraftopinionen och sedan ledde fram till att gröna partier bildades lite varstans, var just uttryck för sådana insikter. Ingenting befrämjar egot och individualismen mer än tekniska landvinningar och bekvämligheter. 

Jag är i allt väsentligt överens med de forskare och opinionsbildare som sedan länge hävdat att privatbilismen, olje- och elmissbruket och annat är destruktiva krafter som det inte går att hävda som friheter framöver. Med det sagt vill jag också hävda att det finns en medialt uppblåst alarmism som i princip säger att sommarvärmen beror på den globala uppvärmningen, att jordbruket kommer att sluta fungera, vattnet bli odrickbart och ytterst att undergången är nära. 

Den gröna ministern i Sveriges regering, Isabella Lövin, tycks hävda den uppfattningen. Den verklighetsbilden är inte allenarådande. Det finns andra uppfattningar. Därför vill jag bland annat visa vad den danske professorn Ole Humlum menar om den just nu rådande vädersituationen: 
"Klimamodellerne, som bygger på CO2-hypotesen, er enige om, at fremtidens klima bliver varmere og vådere, hvilket er i modstrid med det, som alle kan observere. 
Den nuværende varmebølge (et regionalt nordeuropæisk fænomen; ikke globalt) er karakteriseret ved tørke, dvs bestemt ikke våde forhold. 
(...)
Det, som i dag desværre dominerer nyhedsbilledet, er disse politisk styrede forskere, som bedst karakteriseres som pseudoforskere, da de ikke følger reglerne for klassisk videnskab. 
Vor tørre og varme sommer skyldes en klassisk blockingsituation, hvor jetstrømmen på den nordlige halvkugle kun viser meget lille mobilitet og dynamik. I år ligger vi på den varme og tørre side, mens vi sidste sommer tilsvarende længe lå på den kølige og våde side. 
Hvorfor jetstrømmen for tiden opfører sig på denne måde ved ingen. Min egen formodning er, at det skyldes et stort område med koldt vand, som de sidste få år er begyndt at dominere Nordatlanten. Havoverfladens temperaturforhold har ofte stor indflydelse på jetstrømmens konfiguration - helt naturligt."

Ole Humlum er (dansk) professor emeritus i fysisk geografi ved Oslo Universitet og forfatter til bogen, "Det ustyrlige klima: Eksperternes vej fra forskere til flagellanter". Mer här  

Inga kommentarer: