måndag 19 februari 2018

Kultur kan inte existera utan frihet

Foto: Astrid Nydahl
Börjar veckan med några ord från Rob Riemens bok Nobility of spirit. A forgotten ideal:
Culture cannot exist where there is no freedom; but where culture is banished, freedom is meaningless, and all that remains is arbitrary and trivial.
I en så kärnfull sats läser jag in själva fundamentet för ett demokratiskt, öppet samhälle, ett samhälle som varken räds de avvikande tankarna eller de kritiska texterna. Ett sådant samhälle borde vara möjligt. Som det ser ut just nu ligger det långt borta (i framtiden). Kanske var vi här i landet ganska nära sådana förhållanden, men få minns dem.