lördag 3 mars 2018

Att kanske lära och förstå...

Foto: Astrid Nydahl
Jag återvänder till Rob Riemens To fight against this age och läser:
Culture is conservative because it retains all that is timeless and of spiritual value. Culture is also elitist because only the most excellent can be sufficiently timeless and valuable. Everything that claims to be culture but is not an expression of timeless spiritual values is not culture but fashion. Culture, however, is never purely conservative and elitist, because the essence of all culture is the unremitting quest to discover truth and give expression to it. 
När jag läser detta slår det mot mig som en knytnäve i magtrakten, för plötsligt ser jag min egen oförmåga. Kan jag alls, som Riemen, hålla två bollar i luften samtidigt. Det måste ju vara ambitionen. Varje misslyckande är ett återfall i det enkelspråriga, kanske rentav det totalitära. Jag läser för att lära. Jag läser igen för att se om jag förstått.


Inga kommentarer: