måndag 19 mars 2018

Måste vi fortsätta tänka?

Foto: Astrid Nydahl
"Vi måste fortsätta att tänka, sade professorn allvarligt när han, stödd på sin käpp, tog avsked och tackade för samtalet. Det lät som en dagorder i ett gerillakrig mot hela den moderna världen."

Så avslutar Richard Swartz sin krönika om en kroatisk professor, 92 år gammal och medlem av den kroatiska vetenskapsakademin. De sitter tillsammans i en trädgård och samtalar om villkoren mot livets slut; "Är kroppens förfall att föredra framför andens?"

Professorn menar att de två världskrigen kommer att prägla också framtida generationer av européer. Rörande ense är de också om att Bruckner är en större musiker än Wagner och att Jugoslaviens undergång inte var oväntad eftersom den unionen var "sammansatt av de fransiga resterna av stora imperier" och att ett sådant land aldrig kan "bli till mer än en trasmatta."

Det är sådan läsning som höjer en dag lite över det genomsnittliga.

*

Krönikan finns med i nyutkomna boken Så sant som det var sagt. Krönikor ur Svenska Dagbladet, Engelsbergs Akademi)


Inga kommentarer: