måndag 16 april 2018

"Alla traditioner är inte värda att bevara" säger Sara Danius och jag instämmer


När jag läser de gamla registren - handskrivna är de - ser jag att min farfar Hans Christian Nydahl (född 1897) registrerats som "oäkta son".

När jag tänker på hur mycket svineri och ekonomisk brottslighet som försvinner under radarn i Svenska Akademiens krets (medlemmar och hangarounds) så slår det mig att tobaksreklamen sammanfattar allt väldigt träffande. Tidsandan, det är tidsandan det handlar om!


Inga kommentarer: