onsdag 25 juli 2018

Demografins betydelse för framtiden

Foto: Anders Johansson

”Befolkningsboomen i Afrika och Mellanöstern leder till migration som ökar antalet megastäder. Detta beror dels på klimatförändringar, dels på masskommunikation som förmedlar bilden av ett bättre liv i metropolerna. Men i dessa städer är möjligheterna till försörjning, ­bostad eller äktenskap för ett stort antal unga män mycket små, och detta leder naturligtvis till en bitter frustration. Demografi bör aldrig bortses ifrån när man studerar konflikters rötter.”  Antony Beevor, Svenskan 11/2-2018
Vem kan längre blunda för de stora befolkningsförändringar som äger rum i Sverige och övriga Europa – med Ungern och Polen som möjliga undantag – och låtsas som om demografin är en ointressant aspekt?

Nästan dagligen misströstar jag när jag ser eller hör människor jag annars respekterar uttrycka banaliteter om att ”det finns plats” och liknande. Det Antony Beevor, knappast en extrem författare utan snarare en till vardags mycket försiktig general, skriver om demografins betydelse borde stämma till eftertanke.

Enkelt uttryckt kan vi med de demografiska förändringarna se följande:

1/ Möjligheten till försörjning för migranter är så liten – eller icke-existerande – att den per automatik leder till omfattande brottslighet. Den kan bestå av det vi med en eufemism i Sverige kallar ”mängdbrott”, men den kan också vara mycket grov och våldsam.

2/ Den skeva könsbalansen i kombination med männens bakgrund i kulturer där kvinnan helt saknar värde leder till våldtäkter, gruppvåldtäkter och en stor rädsla som alltmer övergår i skräck för de offentliga miljöerna. Det faktum att männen kommer från Afrika, Mellanöstern och Asien är minst sagt avgörande på den här punkten. Att komma från ett land där kvinnor bär heltäckande tyger till ett land där kvinnor oförskräckt går minst sagt lättklädda, inte bara på stränderna, leder självklart till de mest fasansfulla övergrepp.

3/ Där rimliga boendeformer saknas ökar hemlöshet och kåkstäder. I Sverige har vi de senaste åren fått se de rumänska och bulgariska zigenarna bygga sådana hälsovådliga och farliga områden i parker och industriområden för att kunna upprätthålla en daglig tiggeriverksamhet (för kvinnorna) och en organiserad brottslighet (för männen). Bostadsfrågan är grundbulten. I ett samhälle som vårt, där inte ens den egna befolkningens unga kan finna bostäder och lämna barndomshemmet, sticker det oerhört i ögonen när kommunerna köper in och delar ut lägenheter och ibland hus till migranter som kommit alldeles nyligen.


Nå, skulle detta sakna betydelse för vårt nu och vår framtid? Den som hävdar det är antingen mycket naiv eller en medveten bedragare. Den sistnämnda kategorin är som alla vet synnerligen aktiv och propagandalysten. Inga kommentarer: