fredag 12 oktober 2018

Hösten har kommit till Landön

Höst på Landön. Foto: Astrid Nydahl

I min dagliga inre strid om varat och metoderna kunde jag under gårdagen, vid Landön som vanligt, konstatera att det inte blivit lättare med åren. Veckan före valet lade jag ut en bild på en ko och mig själv. När jag nu är där ser jag att hon kalvat. Hennes kalv är mycket reserverad och springer alltid till kon när vi rullar ner mot stranden. Men så tänker jag: till skillnad från politikerklassen har denna ko i alla fall åstadkommit något stort. Hennes kalv är kvittot på det. 

Nej, inte kon jag skriver om, detta är en Highland Cattle,
också den på Landön igår. Foto: Astrid Nydahl

Vi är omgivna av djur där ute. För övrigt är det tämligen tyst och tomt. Sommarhusen står tomma, bara de fastboende befinner sig där. En äldre kvinna sitter på sin stol och klipper en häck, sakta. En traktor far förbi ut mot udden. Ute i vattnet anar vi fåglar i vila på de stora stenarna. Var det en häger vi såg nu sist? Det gick inte att avgöra. Men de stora mängderna gäss var inte att ta miste på, sådant liv höll de i vattenbrynet under onsdagen. Igår var de alla borta och de lämnade bara tystnaden efter sig när de flög söderut.


Inga kommentarer: